top of page

Bouw- en procesmanagement

HI-Plus Advies beschikt met haar gekwalificeerde medewerkers en middelen over de juiste inzet van kennis en ervaring om een project (initiatief) goed voorbereid en gedocumenteerd van start te laten gaan en tot een gewenst eindresultaat te brengen.

HI-Plus Advies biedt u de volgende diensten:

- projectmanagement met bewaking van kosten, kwaliteit

  en tijd

- directievoering en gedelegeerd opdrachtgeverschap

- bouwmanagement met toezicht en kwaliteitsrapportages

- facility management na oplevering en in gebruikname

HI-plus Advies:
Kwaliteit, kennis
en ervaring.
bottom of page