top of page

Plan- en conceptontwikkeling

De door ons uitgevoerde werkzaamheden kunnen van zeer uiteenlopende aard en omvang zijn. Het betreft ontwerp en onderzoek. Dit speelt zicht af op meerdere schaalniveaus.

 

Het resultaat van het ontwerp- en advieswerk is een efficiënte product- of planontwikkeling op basis van het deskundig afstemmen van de verschillende belangen en verantwoordelijkheden.

Het verschaft u als opdrachtgever inzicht in de risico’s en de mogelijkheden bij het realiseren van het beoogde plan.

Waar we u mee van dienst kunnen zijn:

- haalbaarheidsonderzoeken

- locatie onderzoek

- opstellen ontwerp scenario’s

- ruimtelijke planontwikkelingen

- ruimtelijke en programmatische plan analyses

- verkennend onderzoek voor transformatie en hergebruik

- duurzame ontwikkel concepten

HI-plus Advies:
Deskundig en
efficiënt advieswerk.
bottom of page