top of page

Bouwkostenadvies

HI-Plus Advies staat garant voor een betrouwbaar en transparant kosten- en kwaliteitsadvies.

Het beheersen en bewaken van kosten en kwaliteit vormt voor elk project de rode draad tijdens het proces, vanaf initiatief tot en met oplevering & beheer. Het gebruik van BIM modellen behoort daarbij tot de expertise. 

 

Bouwkosten advies waarmee we u van dienst kunnen zijn:

- opstellen van stichtings- en exploitatiekosten

- budget ramingen

- VO en DO elementenraming of begroting

- directie- of inschrijfbegrotingen

- analyse van inschrijfbegrotingen

- prijs en contract onderhandelingen

- beoordeling van meer- en minderwerken

- advies bij uitbesteding

- investeringen t.b.v. energiebesparende maatregelen

- programma's van eisen 

- technische omschrijvingen 

- stabu bestekken

HI-plus Advies:
Transparant kosten-
en kwaliteitsadvies.
bottom of page