top of page

Duurzaamheid

HI-Plus Advies helpt u met maatwerk bij het verduurzamen van uw vastgoed en denkt met u mee welke verschillende scenario’s daarbij mogelijk zijn.

 

HI-Plus Advies adviseert welke maatregelen genomen dienen te worden welke leiden tot energiebesparing en labelverbetering. Daarbij wordt advies gegeven over wat de investeringskosten zijn en wat de invloed ervan is op exploitatie en onderhoud van het vastgoed.

 

- vaststellen van de energiehuishouding en het energielabel     (gecertificeerd)

- het opstellen van een energie- en binnenmilieu advies             (EBA)

- maatwerk adviezen voor verduurzaming van vastgoed

- opstellen van duurzame exploitatie- en meerjaren                   onderhoudsbegroting (DMOP)

- uitvoeringsplannen voor duurzaamheidsmaatregelen

- milieuprestatie berekeningen

HI-plus Advies:
Creatief, veelzijdig en
denkt met u mee.
bottom of page