• HI-Plus

Herbestemming PWA kazerne Gouda

Voor de transformatie PWA kazerne met een bestemming voor wonen en onderwijs, is door HI-Plus Advies de kostenraming opgesteld.

#labelverbetering #verbouw #transformatie

40 views0 comments

Recent Posts

See All