top of page
  • HI-Plus

Herbestemming PWA kazerne Gouda

Voor de transformatie PWA kazerne met een bestemming voor wonen en onderwijs, is door HI-Plus Advies de kostenraming opgesteld.

46 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page