top of page
  • HI-Plus

Studie herbestemming klooster te Rotterdam

HI-plus heeft studie gedaan naar mogelijkheden tot transformatie van het klooster Regina Pacis te Rotterdam naar studenten woningen. Hiervoor zijn verschillende varianten en de bijbehorende investeringskosten opgezet.

#labelverbetering #woningbouw #transformatie

40 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page