• Bert Kippers

DE DAMIATE HAARLEM


Ontwikkeling: BEMOG Project Ontwikkeling

Status: in-ontwikkeling

Architekt(en) Rijnboutt Architectuur Stedenbouw en duurzaamheidsadviseur DWA

Bouwkosten HI-plus advies

Projectwebsite: www.dedamiate.nl


8 views0 comments

© HI-Plus Bouwadvies

info@hi-plus.nl  |   OostZeedijk 248, 3063 BP Rotterdam   | +31 (0)10 22 33 814

  • Black LinkedIn Icon