top of page
  • HI-Plus

Verbouw Stanislas college

HI-Plus Advies heeft de kostenraming voor verbouw Stanislas college te Rijswijk opgesteld. De verdere uitwerking van het project is binnen deze kaders in bouwteam verband uitgevoerd.

#scholen #verbouw

17 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page