top of page
  • HI-Plus

Verbouw Stanislas college

HI-Plus Advies heeft de kostenraming voor verbouw Stanislas college te Rijswijk opgesteld. De verdere uitwerking van het project is binnen deze kaders in bouwteam verband uitgevoerd.

18 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page